Szukaj

Zwroty i Reklamacje

.

REKLAMACJA

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w czasie wyszczególnionym poniżej, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:

- wady fabryczne; 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki

- uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

- niezgodności z zamówieniem; 24 godziny od momentu odebrania przesyłki

PROCEDURA REKLAMACJI:


1. Przed upływem wyszczególnionego powyżej czasu reklamacyjnego należy wysłać na adres e-mail: office@instalash.pl:

 • Opis uszkodzenia
 • elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu zamówienia
 • zdjęcia lub krótki filmik uszkodzonego Towaru

2. InstaLash niezwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu formularza oraz wskaże kolejne kroki do wykonania.

3. W ciągu kolejnych 7 dni Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz z formularzem reklamacyjnym na adres wskazany przez Sklep InstaLash.

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
 • Nie może nosić śladów eksploatacji
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru powiadomi Klienta o wyniku kontroli. Kontroli będzie podlegał stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzenia, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zaproponuje Klientowi wymianę danego towaru na inny. Jeśli Klient nie zechce skorzystać z wymiany towaru na inny, sklep zwróci Klientowi w ciągu kolejnych 14 dni równowartość ceny zakupu towaru, którego nie jest możliwe ponowne dostarczenie.

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt odesłania Towaru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.

Reklamacji nie podlegają towary z wyraźnymi śladami użytkowania oraz towary źle użytkowane, które są zgodne z jego opisem na stronie.

.

ZWROT ( ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.

PROCEDURA ZWROTU:

1. Przed upływem 14 dni od daty doręczenia Towaru należy wysłać na adres e-mail: office@instalash.pl:

 • Samodzielnie napisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 • elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu

2. InstaLash niezwłocznie powiadomi Klienta o akceptacji oświadczenia oraz wskaże kolejne kroki do wykonania.

3. W ciągu kolejnych 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest odesłać Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 • Towar musi być w stanie nienaruszonym
 • Jeśli zwracanym towarem są kosmetyki zapieczętowane plombą zabezpieczająca, plomba zabezpieczająca nie może być uszkodzona ( zerwana/odklejona/przecięta itp. Plomba musi być w stanie nienaruszonym)
 • Towar musi być w stanie kompletnym, w fabrycznym opakowaniu
 • Nie może nosić śladów eksploatacji
 • Musi być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany.

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.


Całkowita treść dotycząca Reklamacji oraz Zwrotów znajduje się w Regulaminie strony.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów